Unia pomoże 5 mln młodych

Data: 2014-07-17 15:14:56, Autor: opr. KB

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia lepszych metod walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, takich jak wspólne minimalne standardy zatrudniania stażystów oraz przyzwoite płace, w rezolucji przyjętej w czwartek. Fundusze unijne przeznaczone na programy związane ze zwiększaniem zatrudnienia powinny zostać zwiększone w kolejnym budżecie, uważają posłowie.

 

Zrównoważony wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez zmniejszenia nierówności, stwierdzono w tekście, który został przyjęty 502 głosami za, przy 112 głosach przeciw i 22 wstrzymujących się od głosu. Rezolucja ostrzega, że bezrobocie wśród młodych osiągnęło niespotykane dotąd rozmiary, średnio jest to 23% w Europie, przy wzroście do 50%, w niektórych krajach. w sumie 5,3 miliony Europejczyków poniżej 25 roku życia pozostaje bez pracy.

 

Komisja Europejska powinna starannie monitorować implementację "gwarancji dla ludzi młodych", wprowadzonych w ubiegłym roku, zawierających minimalne standardy jakości staży, poziom wynagrodzenia oraz dostęp do usług ułatwiających zatrudnienie. Fundusze europejskie przeznaczone na Inicjatywę na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych, wynoszące obecnie 6 miliardów euro, również powinny zostać zwiększone, uznano w tekście.

 

Dodatkowe środki na poziomie państw członkowskich mogłyby skoncentrować się na zniechęcaniu młodych ludzi do przerywania edukacji, promowaniu szkoleń i staży oraz przygotowaniu wszechstronnych strategii tym, którzy nie uczą się, nie uczestniczą w szkoleniach i nie pracują. Państwa członkowskie powinny korzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu ERASMUS+, w celu fundowania projektów wspomagających przedsiębiorczość i walczących z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, podkreślili posłowie.

 

Dopasowywanie edukacji do potrzeb rynku pracy

 

W rezolucji podkreślono, jak ważne jest, aby młodzi ludzie zdobyli horyzontalne umiejętności, takie jak znajomość technologii informacyjnych, umiejętność przywództwa, krytyczne myślenie i znajomość języków, między innymi poprzez studiowanie zagranicą. Państwa członkowskie, biorąc pod uwagę prawdopodobne kierunki rozwoju gospodarczego, powinny stawiać na naukę, technologię, inżynierię i matematykę, w swoich programach edukacyjnych, ponieważ właśnie takich umiejętności będzie najpewniej oczekiwał rynek pracy.

 

Wreszcie posłowie wezwali państwa członkowskie do zapewnienia, że młodzi ludzie będą mieli dostęp do porządnych ofert pracy, które zapewnią im bezpieczeństwo i stabilność życiową oraz spełnią podstawowe standardy. W celu zachęcenia do tworzenia nowych miejsc pracy, rządy narodowe powinny usunąć przeszkody administracyjne dla osób samozatrudnionych, mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, wprowadzić korzystną politykę podatkową oraz bardziej sprzyjający klimat dla inwestycji prywatnych.

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij