Przewodnik delegata

Data: 2013-01-03 16:15:35, Autor: Joanna Bucior
image description

Zostałeś oddelegowany do pracy za granicą? Zobacz, jakie w tym czasie przysługują ci prawa

Po pierwsze, delegacja to nie podróż służbowa. To sytuacja, w której pracownik na podstawie zawartego z pracodawca porozumienia wyjeżdża na określony czas (zwyczajowo od 3 do 12 miesięcy) do pracy w innym państwie. Dotyczy to najczęściej wyjazdu lekarzy, dentystów, pielęgniarek, ale i informatyków czy fachowców budowlanych. Generalnie można mówić o trzech przypadkach delegacji. Pierwsza sytuacja to taka, w której pracownik wysłany jest przez pracodawcę do zagranicznego oddziału tej samej firmy. Druga opcja zakłada, że twój szef kieruje cię za granicę w celu wykonywania zlecenia dla innego przedsiębiorstwa. Trzecia, bardzo popularna droga, to delegacja w ramach usług agencji pracy tymczasowej. Ważne jest, że w każdym przypadku pracownik oddelegowany na okres dłuższy niż miesiąc zgodnie z przepisami prawa musi być przed wyjazdem poinformowany przez pracodawcę na piśmie o wysokości wynagrodzenia i warunkach pracy za granicą. Wszystkie szczegóły powinny być określone w umowie o pracę lub aneksie do takiej umowy.

Status według prawa
Jako oddelegowany pracownik, podlegasz jedynie swojemu pracodawcy i to on wypłaca ci pensję. Zatem pomimo tego, że praca wykonywana jest na terenie innego państwa, podatki zapłacisz w kraju. Pewne zasady ulegają jednak zmianie. Każdy pracownik w delegacji ma zagwarantowane prawo do warunków pracy na takim poziomie, jaki obowiązuje w państwie delegacji. Dotyczy to nie tylko stawek płac wraz z nadgodzinami, zakresu czasu pracy, płatnych urlopów czy wypoczynku. W grę wchodzą także reguły prawne związane z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Należy przy tym pamiętać, że jeśli przepisy państwa wysyłającego są w jakimś punkcie korzystniejsze dla pracownika, wówczas pracodawca musi je zastosować. Dlatego jeśli pracodawca wysyła cię np. do Holandii, nie może zapłacić ci mniej, niż wynosi tamtejsza ustawowa płaca minimalna i vakantietoeslag, czyli dodatek urlopowy. Oprócz obowiązujących na miejscu ustawowych dni wolnych, masz prawo do świętowania także 3 maja, Bożego Ciała, 15 sierpnia czy 11 listopada. Przestrzegania przepisów pracowniczych można dochodzić zarówno przed sądami państwa delegacji, jak i państwa, w którym znajduje się siedziba firmy.

Delegacja a składki ZUS
Tu prawo jest jasne. Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy za granicą, jedynie przez pierwszych 12 miesięcy podlegasz ubezpieczeniu w kraju swojego pracodawcy. Zatem, o ile jesteś zatrudniony przez polską firmę, szef płaci w tym czasie twoje składki do ZUS. Konieczną formalnością jest wówczas uzyskanie z tej instytucji formularza E 101, który zwalnia z obowiązku składkowego w innym kraju członkowskim. To o tyle komfortowe rozwiązanie, że Polskie płatności są niższe niż w krajach UE. Po upływie tego okresu pracodawca może starać się o jego przedłużenie w odpowiedniej zagranicznej instytucji (np. w Niemczech jest to DVKA w Bonn), jednak zgoda zależy wyłącznie od dobrej woli takiego organu. Z praktyki wynika, że często wybierane przez Polaków kraje, takie jak Niemcy i Francja, są przychylne w takich sytuacjach – ale tylko gdy sprawa dotyczy dobrze wykwalifikowanych specjalistów, których brakuje na miejscowych rynkach. To nie koniec biurokracji. Aby mieć prawo do korzystania z opieki społecznej kraju delegacji, przed wyjazdem koniecznie zadbaj też o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiednim do twojego miejsca zamieszkania.

Warunki uzyskania formularza E 101:
• Pracownik w ramach umowy z pracodawcą, wyjeżdża na określony czas poza teren kraju, by pracować tam na rzecz tego pracodawcy (pracownik podczas delegowania musi być podporządkowany poleceniom pracodawcy co do czasu, miejsca i rodzaju wykonywania pracy).
• Delegacja następuje w ramach umowy zawartej w państwie wysyłającym.
• Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wypłaca wysyłający.
• Przewidywany okres wykonywania pracy na terenie innego państwa nie przekracza 12 miesięcy.
• Pracownik nie jest delegowany w miejsce innego pracownika, któremu upłynął okres delegowania.

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij