Paszport dla dziecka

Data: 2012-09-05 17:44:46, Autor: Magdalena Gignal

Żeby wyrobić dziecku urodzonemu w Wielkiej Brytanii polski paszport, najpierw trzeba uzyskać polski akt urodzenia wydany przez angielski Register Office w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Jak to zrobić?


PROCEDURA UMIEJSCOWIENIA

Należy przeprowadzić procedurę umiejscowienia. Umiejscowić brytyjski akt urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego można:
- odwiedzając właściwy USC w Polsce; dokument należy najpierw przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce
- wysyłając oryginał aktu urodzenia oraz tłumaczenie pocztą do właściwego USC w Polsce. Wcześniej trzeba potwierdzić zgodność przekładu na język polski u konsula. Jeżeli nie ma możliwości podpisania oświadczenia przed konsulem, można to zrobić przed notariuszem miejscowym (Notary Public), który poświadczy podpis zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego i opatrzy go swoją pieczęcią. Następnie tak sporządzony dokument powinien zostać poświadczony przez Foreign & Commonwealth Office(Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG, tel. 020 70081111)
- za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce, któremu należy wysłać oryginał aktu urodzenia i pełnomocnictwo. Tłumaczenie aktu pełnomocnik może zlecić tłumaczowi w Polsce
- za pośrednictwem konsulatu, któremu należy dostarczyć wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, oryginał aktu urodzenia, tłumaczenie aktu.

Po zakończeniu procedury umiejscawiania konsulat doręczy ci polski odpis aktu urodzenia. Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem konsulatu wynosi 3 miesiące. Za przygotowanie dokumentów, umiejscowienie i dostarczenie ich konsulat pobiera opłaty:
- poświadczenie tłumaczenia (za każdą stronę – do odbioru za ok. 4 dni) – 22 funty (125 zł)
- poświadczenie podpisu – 22 funty
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania brytyjskiego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie – 34 funty (193 zł)
- doręczenie dokumentu przekazanego przez polski urząd na wniosek osoby przebywającej za granicą – 22 lub 26 funtów (148 zł – do odesłania pocztą).
Do wydania paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Wyjątkiem jest orzeczenie sądu, z którego wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje. Jeśli takiej zgody nie można uzyskać, postanowienie wydaje sąd opiekuńczy.


WYDANIE PASZPORTU

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, należy dostarczyć do konsulatu:
- 2 druki podania-kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia w imieniu dziecka jedno z rodziców
- wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego (PESEL) wraz z oryginałem polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (nie dotyczy dziecka, które ma już nadany numer PESEL). Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL jest dostępny w konsulacie
- poprzedni paszport dziecka, a jeżeli jest to pierwszy paszport dziecka, oryginał polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
- polskie paszporty rodziców
- 3 odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5 x 3,5 cm
- pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka).
Oboje rodzice powinni stawić się w konsulacie i złożyć podpisy przed urzędnikiem konsularnym, przedstawiając ważne paszporty lub dowody osobiste. Jeśli jedno z rodziców nie może odwiedzić konsulatu osobiście, jego podpis powinien zostać poświadczony notarialnie. Opłata za wydanie paszportu dziecku do lat 16 wynosi 34 funty (193 zł), powyżej 16 lat – 68 funtów (386 zł). Jeśli dziecko się uczy, przysługuje mu zniżka 50 proc. (należy załączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły). Opłaty są przyjmowane w gotówce, czekach lub Postal Order. Za odesłanie gotowego paszportu pocztą płaci się dodatkowo 4 funty (23 zł).

Na wniosek rodziców konsulat może też wpisać dzieci do lat 16 do ważnego paszportu polskiego jednego z rodziców. W tym celu należy dostarczyć do konsulatu:
- 2 druki podania-kwestionariusza paszportowego
- oryginał polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

Podobne artykuły

 • image description

  Przeprowadzka na Wyspy

  Coraz więcej Polaków wyjeżdża całymi rodzinami na stałe do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podpowiadamy, jak załatwić skutecznie wszystkie formalności i urządzić się na miejscu

  Data: 2012-09-06 17:13:19, Autor: Magdalena Gignal, Katarzyna Sudak, Tomasz Wybranowski, Kategoria:Życie za granicą
 • image description

  Obywatel UK

  Aby zostać obywatelem Irlandii lub Wielkiej Brytanii, trzeba poddać się procesowi naturalizacji. Brzmi to skomplikowanie, ale w rzeczywistości to nic trudnego

  Data: 2012-09-12 13:27:34, Autor: Beata Bujnowska-Kowalska, Katarzyna Kozak, Kategoria:Życie za granicą
 • image description

  Happy birthday!

  Narodziny dziecka to radość, ale także wydatki i formalności do załatwienia. Jak się okazuje – rejestracja noworodka w brytyjskim urzędzie to drobiazg w porównaniu z wyrobieniem mu polskiego paszportu

  Data: 2012-09-24 16:26:19, Autor: Elżbieta Ślebzak, Kategoria:Życie za granicą
 • image description

  Bonus za bonusem

  Bądź zorientowany! W przeciwnym razie mogą cię ominąć pieniądze, które państwo holenderskie chętnie zaoferuje ci w ramach świadczeń socjalnych i funduszu na integrację

  Data: 2013-01-04 12:50:22, Autor: Maria Czosnek, Kategoria:Życie za granicą

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij